Jan 31, 2017

Solus Business Communications och Uno Telefoni blir ett


Solus Business Communications och Uno Telefoni blir ett
SolusBC och Uno telefoni (Uno) går ihop och bildar den enskilt största och mest expansiva
operatörsoberoende aktören på den nordiska marknaden. Med ett bolag och i gemensam
plattform ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och
internationellt.
Solus Business Communications och Uno Telefoni blir ett
SolusBC och Uno telefoni (Uno) går ihop och bildar den enskilt största och mest expansiva
operatörsoberoende aktören på den nordiska marknaden. Med ett bolag och i gemensam
plattform ges bästa tänkbara förutsättning till fortsatt expansion i Sverige och
internationellt.
SEB Private Equity blir ny huvudägare i det sammanslagna bolaget. SolusBC och Uno har båda haft en mycket
god utveckling och ser i SEB Private Equity en partner som kan bidra med kompetens samt kapital för fortsatt
tillväxt.
Med sammangåendet tar bolagen en stark position i Sverige som den största operatörsoberoende leverantören
av molnväxlar och Unified Communications och får samtidigt resurser att genomföra en internationell
expansion och fortsätta vidareutveckla tjänsten.
Emilio Dauvin, Investment Director of SEB Private Equity:
”Förutom en mycket intressant position i en spännande marknad har vi tillsammans med grundarna identifierat
tre fokusområden. På kort sikt ser vi att det finns en stor potential i att lära av varandra kring hur och på vilket
sätt olika typer av mjukvara och tjänster upphandlas i bolagen, samt hur vi erbjuder bästa kundservice. Genom
sammangåendet får vi effektivare resursutnyttjande. Resurser som i sin tur kan återinvesteras för snabbare
tillväxt internationellt. Till sist ser vi att det finns möjlighet att öka det värde vi levererar till våra kunder genom
att tänka mer vertikalt, det vill säga längs olika branscher, och lägga mer fokus på mjukvaruintegration i våra
kundkontakter.”
Samtliga huvudägare i SolusBC och Uno kommer att återinvestera i det nya bolaget och inneha en fortsatt
operativ funktion i verksamheten. Sammanslagningen förväntas ge positiva effekter i allt från kunderbjudande,
leveranser, service och support och inte minst för våra partners som har en mycket viktig roll i den framtida
expansionen.
”Med ny huvudägare och genom sammangåendet skapar vi branschens bästa förutsättningar till inhemsk och
internationell expansion som operatörsoberoende molnväxelintegratör. Vi ska ta positionen som ledande
systemintegratör i molnet och skapa den bästa upplevelsen för kunder, partners och operatörer,” säger Mattias
Ohde bolagets tillträdande VD.
Det sammanslagna bolaget förväntas omsätta cirka 200 Mkr på den svenska marknaden under 2017 och
antalet anställda uppgår nu till 55 personer med placering på kontoren i Stockholm och Göteborg.
För mer information:
Mattias Ohde, VD Solus Business Communications AB, 031–352 40 03
Andreas Johnsson, VD Uno Telefoni AB, 08–120 100 01
Joachim Brandt, PR och Information, 031-352 40 45
Läs mer om bolagen på nästa sida
About Solus Business Communications AB
Solus Business Communications AB är ett dotterbolag till QM Holding AB och startade sin verksamhet 2009. Bolaget arbetar
med tjänsten SolusBC som är en molnbaserad telefonitjänst där slutanvändaren abonnerar på sin molnväxel, telefoni som
tjänst. Tjänsten är operatörsoberoende och skalbar, det finns en rad skalfördelar, samt att teknik- och tjänsteutvecklingen
ständigt ligger i branschens framkant. Lösningen kan fungera som allt från en enkel mobillösning till en mycket avancerad
men användarvänlig telefoniplattform med en rad egenutvecklade tilläggstjänster. www.solus.se
About Uno Telefoni AB
Uno Telefoni är ESSet i telekombranschen och hjälper företag med smarta telefonilösningar. ESS står för Enkelhet, Service
och Specialist och målet är att sätta en ny standard för innovation och användarupplevelse inom telefoni. Med hjälp av en
operatörsoberoende växeltjänst förenklar vi kommunikationen för tusentals företag i Norden varje dag. Mer information
finns på www.unotelefoni.se.
About SEB Private Equity
SEB Private Equity invests capital from top-tier third party institutions and is a part of Skandinaviska Enskilda Banken’s (SEB)
investment management business. Established in 1856, SEB is one of the major Nordic banks with strong historic linkage to
industry. Since its formation in 1998, SEB Private Equity has become a leading global private equity investor based in the
Nordics focusing on developing companies both operationally and strategically by partnering with entrepreneurs and
managers. SEB Private Equity has managed to build a highly networked and experienced team with the skill-set to source
proprietary investment opportunities from its networks, execute on transactions, strategically and operationally improve
the company fundamentals and as such create value for investors over the long-term. Combined over the various
investment strategies, SEB Private Equity manages about USD 4bn in capital on behalf of clients. The investment in
Accedo is made by the fund SEB Private Equity Opportunity III. In the tech industry, recent investments by SEB Private
Equity range from mature growing companies such as Sintec Media and eFront, fast growing businesses such as Accedo,
and early investments in high-growth companies such as WeWork, iZettle, GrubHub, LearnVest and Yello Mobile. For more
information, please visit http://www.seb.se/

Skrivet av: Telerutin